Guru: Anak anak, Indonesia terletak antara dua samudera dan dua...?
Murid: Benuaaaa....!

Guru: Salah!

Yang benar Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua duanya amatlah dalam...!

Guru Lagi: Sekarang flora dan fauna. Kalau akan paus binatang mamalia, buaya binatang reptilia, kambing binatang herbivora. Sedangkan macan adalah binatang...?

Mudrid: Carnivora!

Guru: Kalian ini memang goblok! Macan adalah binatang yang amat menakutkan...!

Murid: ???

Guru: Sekarang tentang kesehatan. Kemarin si Asep jatuh dari pohon, dia pingsan, kakinya mengenai batu tajam sehingga keluar...?

Murid: Darahh...

Guru: Eeeeeeh, benar-benar goblok kalian ini ya! Yang benar dia pingsan, tungkainya mengenai batu tajam sehingga keluarganya kelabakan..

Murid: zzZZZzzzz